Farmaceutisch dossier

Telkens als uw apotheker u een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren. Tenzij u bezwaar maakt, mag hij daarnaast nog bijkomende gegevens registreren in het belang van uw gezondheid, zoals geneesmiddelen zonder voorschrift of eventuele allergieën. Deze informatie wordt door uw apotheker opgeslagen in uw farmaceutisch dossier en bijgehouden in de software van zijn apotheek, waar u het ook kunt inkijken en indien nodig verbeteren.

Oog voor uw gezondheid...

Doordat uw apotheker bijhoudt welke geneesmiddelen u gebruikt, kan hij u beter adviseren en kunt u erop vertrouwen dat hij mogelijke problemen met uw medicatie kan voorkomen. Sommige geneesmiddelen gaan immers niet goed samen; ze kunnen elkaars werking tenietdoen of net versterken. Wanneer uw apotheker u een geneesmiddel aflevert, raadpleegt hij uw farmaceutisch dossier. Zo gaat hij in alle discretie na of de medicatie geschikt is voor u en kan hij, indien nodig, overleggen met uw arts.

Breng uw identiteitskaart mee naar de apotheek en wij activeren voor u deze toestemming.

Meer informatie over de toestemming