MANNAVITAL KYOLIC + CO-ENZYM Q10 CAPS 60

MANNAVITAL KYOLIC + CO-ENZYM Q10 CAPS  60
€ 29,68
Code: 3085438
Merk: Mannavital
In voorraad

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

KYOLIC + CO-ENZYM Q10, wetenschappelijk onderbouwd middel tegen hypertensie en atherosclerose.

KYOLIC + CO-ENZYM van Mannavital is een voedingssupplement dat met Gefermenteerde knoflook (Aged Garlic Extract®) en co-enzym Q10 twee middelen combineert, die bijdragen tot een goede cardiovasculaire gezondheid. Zo is van deze combinatie in een klinische studie niet alleen bewezen dat ze atherosclerose (de ondergrond van veel hart- en vaatziekten) afremt, van beide ingrediënten afzonderlijk (!) is ook een bloeddrukverlagende werking bij (pre)hypertensie aangetoond.

Toepassing

1. PREHYPERTENSIE, HYPERTENSIE: hoge bloeddruk draagt bijtot hart- en vaatziekten en is(mede)verantwoordelijk voor 70%van de hersenbloedingen, hartinsufficiëntie en hartaanvallen. Sterfte door hart- en vaatziekten kan met 50 % verlaagd worden als bij hoge bloeddruk de systolische bloeddruk met 20 mm en de diastolische bloeddruk met 10 mm Hg-druk verlaagd kan worden. Nu is van beide componenten in KYOLIC + Co-enzym Q10 een bloeddrukverlagende werking aangetoond:

  • KYOLIC Aged Garlic extract®: in een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek op patiënten met moeilijk te controleren hypertensie, zag men in de groep die gefermenteerde knoflook met 1200 mcg SAC per dag innam (wat in twee capsules KYOLIC + Co-enzym Q10 zit) gemiddeld een afname van 12 mm kwikdruk in de systolische bloeddruk tov placebo(1). Dat is vergelijkbaar met het effect van de meest voorgeschreven medicijnen (maar dan zonder potentiële nevenwerkingen) en verlaagt het risico op hart- en vaatziekten met 16 à 40 %. De werking van gefermenteerde knoflook treedt in na 4 weken, om na 8 à 12 weken zijn maximum te bereiken.

  • Co-enzym Q10: een meta-analyse van 12 studies naar het effect van co-enzym Q10 bij mensen met hypertensie, concludeerde dat co-enzym Q10 de systolische bloeddruk tot 17 mm en de diastolische tot 10 mm kwikdruk kan doen dalen(2). De immer kritische Cohrane Database Systematic Review selecteerde 3 correct uitgevoerde studies met co-enzym Q10 bij hypertensie en zag gemiddeld een afname van de systolische bloeddruk met 11 mm en van de diastolische bloeddruk met 7 mm kwikdruk(3).

2. ATHEROSCLEROSE en dus PREVENTIE VAN HART- en VAATZIEKTEN: atherosclerose of"slagaderverkalking"vormt de ondergrond van de meeste hart en vaatziekten. Talrijke klinische studies tonen aan dat gefermenteerde knoflook zijn nut heeft in de preventie en aanpak van hart- en vaatziekten omdat het op diverse risicofactoren tegelijk inwerkt zoals verhoogde bloeddruk (zie ook hierboven), te kleverige bloedplaatjes, geoxideerde LDLcholesterol, homocysteïne, triglyceriden… wat leidt tot een duidelijke remming van de vaatverkalking en verbetering van de vaatelasticiteit (zie indrukwekkende overzichtstabel(4)). Van co-enzym Q10 dan weer is in een meta-analyse aangetoond dat ze de endotheliale functie verbetert(5) en de oxidatieve stress bij hartpatiënten vermindert(6). Een recente klinische studie met de combinatie van 1200 mg gefermenteerde knoflook en 120 mg co-enzym Q10 (nota: twee capsules KYOLIC + CO-ENZYM Q10 bevatten nog 80 mg co-enzym Q10 meer!) toonde aan dat na 1 jaar in vergelijking met placebo(7,8): er 45 % minder progressie was van de vaatverkalking, er een 69 % betere functie van het vaatendotheel was (= cellen die de bloedvaten bekleden), er 15 % toename was van de vaatwandelasticiteit en er 69 % afname was van de CRP-spiegel (C-reactief proteïne, een algemene en ook voor de vaatwand geldende ontstekingsmerker)

3. INNAME VAN STATINES: wie cholesterolverlagende statines inneemt, heeft gemiddeld (door remmen van het leverenzym HMG-coA reductase) een 40 % lagere co-enzym Q10-spiegel, wat aan de basis kan liggen van spierpijnen, verminderde lever-, nier- en hartspierfunctie… Als de inname van statines wordt gecombineerd met KYOLIC + CO-ENZYM Q10, dan wordt niet alleen de daling van de co-enzym Q10-spiegel opgevangen, door bovengenoemde werking wordt ook het cardiovasculaire risico verminderd.

4. VERHOOGD CHOLESTEROLGEHALTE: de aangehouden inname van gefermenteerde knoflook leidt tot een milde afname van het cholesterolgehalte, maar wat veel belangrijker is, ze vermindert vooral sterk de oxidatie van cholesterol tot de "echte slechte" en direct aan de vaatwand verklevende oxy-LDL-cholesterol(4). Merk hierbij ook de stijging op van de "goede"HDL-cholesterol. De synergie met co-enzym Q10 kan het gunstige effect op het cholesterolprofiel nog versterken.

5. FUTLOOSHEID, VERMOEIDHEID, VERMINDERD PRESTATIEVERMOGEN: gezien van gefermenteerde knoflook in diverse studies een positieve invloed op de bloedcirculatie en energiepeil is aangetoond en er van co-enzym Q10 is aangetoond dat deze stof het energieleverende metabolisme in de mitochondriën aanwakkert, mag van de combinatie KYOLIC + CO-ENZYM Q10 een gunstig effect verwacht worden bij algemene vermoeidheid, lusteloosheid en zwakker prestatievermogen.

6. LAGE WEERSTAND: gefermenteerde knoflook stimuleert op verschillende manieren de weerstand (zie overzichtstabel onder punt 9)

7. ONDERSTEUNING LEVERFUNCTIE: van gefermenteerde knoflook is aangetoond dat ze de lever helpt beschermen tegen toxische stoffen (paracetamol, koolstoftetrachloride, fenobarbital) en de ontgifting ervan bevordert (acetaminofen, acetaldehyde)

1.Ried K, Frank OR, Stocks NP. Aged garlic extract reduces blood pressure in hypertensives: a dose–response trial. European Journal of Clinical Nutrition. 2013;67,64–70: van 84 patiënten met hypertensie die niet of onvoldoende reageerde op reguliere bloeddrukverlagers, kregen 21 dagelijks Gefermenteerde knoflook met 600 mcg SAC, 21

dagelijks Gefermenteerde knoflook met 1200 mcg SAC, 21 dagelijks Gefermenteerde knoflook met 2400 mcg SAC en 21 een placebo. Na 12 weken zag men in de groepen op gefermenteerde knoflook gemiddeld een afname van de systolische bloeddruk van 12 mm kwikdruk, wijzend op een afname van het cardiovasculaire risico met 16 à 40%. De Gefermenteerde knoflook met 600 en 1200 mcg werden even goed verdragen als placebo.

2.Rosenfeldt FL, Haas SJ, Krum H, Hadj A, Ng K, Leong JY, Watts GF: Coenzyme Q10 in the treatment of hypertension: a meta-analysis of the clinical trials. J Hum Hypertension 2007 Apr;21(4):297-306: voor deze meta-analyse werden 12 klinische trials op 362 patiënten met bewezen hypertensie geselecteerd. De conclusie was dat co-enzym Q10 de systolische bloeddruk tot 17 mm en de diastolische bloeddruk tot 10 mm kwikdruk kon doen dalen, en dit zonder significante nevenwerkingen.

3.Ho MJ, Bellusci A, Wright JM. Blood pressure lowering efficacy of coenzyme Q10 for primary hypertension. Cochrane Database Systematic Review. 2009 Oct 7;(4): CD007435: na een strenge selectie van bestaande klinische studies met co-enzym Q10 bij hypertensie, werden 3 placebogecontroleerde studies weerhouden, die minstens 3 weken liepen en uitgevoerd werden op 96 patiënten met een gemiddelde systolische bloeddruk hoger dan 140 mm en een gemiddelde diastolische bloeddruk hoger dan 90 mm kwikdruk. Men constateerde een gemiddelde afname van de systolische bloeddruk met 11 mm en van de diastolische bloeddruk met gemiddeld 7 mm kwikdruk.

  1. KYOLIC Aged Garlic Extract®

OVERZICHT v.d. DE BELANGRIJKSTE HART- EN VAATBESCHERMENDE EFFECTEN IN KLINISCHE STUDIES

Verandering (%)

Bloeddruk (Systolisch)(1-4) daling 6-10

HDL-Cholesterol ("goede cholesterol")(5,6) stijging 7-25

Homocysteïne(6,7) daling 18-27

LDL-cholesterol(1,6,8-10) daling 5-26

Geoxideerde LDL-cholesterol(6) daling 35-69

Weerstand cholesterol tegen oxidatie(11) stijging 100 h

Oxidatieve stress(12) daling 29-48

Bloedplaatjesadhesie(8,13) daling 30-58

Bloedplaatjesaggregatie(8,13,14) daling 10-25

Totaal cholesterol(1,2,6,8-10,15,16) daling 6-18

Triglyceriden(1,2,10) daling 10-23

Vasculaire elasticiteit(6,7,17,18) stijging 15-111 h

Calcificatie kransslagaders(6,19,20) daling 45-78

References:

1.Steiner et al., Am. J. Clin. Nutr. (1996).

2.Steiner et al. Shinyaku To Rinsho (New Drug Clin.) (1996).

3.Ried et al., Maturitas. (2010).

4.Ried et al., Eur. J. Clin. Nutr. (2012).

5.Macan et al., J. Nutr. (2006).

6.Budoff et al., Prev. Med. (2009).

7.Weiss et al., J. Nutr. (2006).

8.Steiner et al., J. Am. Coll. Nutr. (1994)

9.Yeh et al., J. Am. Coll. Nutr. (1995).

10.Lau et al ., Nutr. Res. ( 1987).

11.Lau et al., J. Nutr. (1998) .

12.Dillon et al., J. Nutr. (2002).

13.Steiner et al., J. Cardiovasc. Pharmacol. (1998).

14.Rahman et al., J. Nutr. (2000).

15.Kawashima et al., Shinryou To Shinyaku (Treat. New Med.) (1989).

16.Yeh et al. 1997. In: Food Factors for Cancer Prevention . pp 226-230 Springer-Verlag, Tokyo.

17.WiIliams et al., Phytother. Res. (2005)

18.Larijani et al., Nutrition (2013).

19.Budoff et al., Prev. Med., (2004).

20.Zeb et al., J. Cardiovasc. Dis. Res. (2012).

5.Linggen Gao, Qunxia Maod, Jian Cao, Yutang Wang, Xianliang Zhou, Li Fana. Effects of coenzyme Q10 on vascular endothelial function in humans: A meta-analysis of randomized controlled trials. Atherosclerosis 221 (2012) 311– 316

6.Bor-Jen Lee M.D. , Yi-Chia Huang Ph.D., Shu-Ju Chen Ph.D., Ping-Ting Lin Ph.D. Coenzyme Q10 supplementation reduces oxidative stress and increase antioxidant enzyme activity in patients with coronary artery disease. Nutrition (2011) 1–6

7.Larijani VN, Ahmadi N, Zeb I, Khan F, Flores F, Budoff M. Beneficial effects of aged garlic extract and coenzyme Q10 on vascular elasticity and endothelial function: the FAITH randomized clinical trial. Nutrition. 2013 Jan;29(1):71-5.

8.Zeb I, Ahmadi N, Nasir K, Kadakia J, Larijani VN, Flores F, Li D, Budoff MJ. Aged garlic extract and coenzyme Q10 have favorable effect on inflammatory markers and coronary atherosclerosis progression: A randomized clinical trial. J Cardiovasc Dis Res. 2012 Jul;3(3):185-90: van 56 brandweermannen nam de helft gedurende 1 jaar 1200 mg Gefermenteerde knoflook met 120 mg Co-enzym Q10 en nam de andere helft een placebo. Vooraf waren er geen verschillende tussen beide groepen qua leeftijd en cardiovasculair risico. Na 1 jaar vertoonde de groep op Gefermenteerde knoflook en Co-enzym Q10 ten opzichte van placebo:

  • 69 % betere endotheelfunctie (gemeten door DTM, Digital Thermal Monitoring)

  • 15 % betere vaatwandelasticiteit (gemeten door PWV, Pulse Wave Velocity)

  • 45 % minder progressie van de arteriële calcificatie (CAC, gemeten door MD-CT of Multi-Detector Computerized Tomography)

  • 69 % minder CRP (C-reactief proteïne, merker voor inflammatie)

  1. KYOLIC Aged Garlic Extract®

OVERZICHT v.d. DE BELANGRIJKSTE IMMUUNSTIMULERENDE EFFECTEN IN KLINISCHE STUDIES OP DE VOLGENDE

CELLIJNEN:

Toename (%)

Natural Killer Cells(1,2,6) 160 %

Macrofagen(3) 110 – 290 %

Fagocyten(4) 30 – 900 %

IL-2, TNF-?, INF ?5 300 %, 950 %, 180 %

1.Abdullah T, et al. 1989. J. Oncology.21:52-3

2.Kandil OM, et al. 1987. Fed. Proc. 43(3):441

3.Lau B., et al. 1991. Mol. Biother. 3:103

4.Lau B., et al. 1989. Int Clin Nutr Rev. 9 :27

5.Kyo E., et al. 1999. In : Immunomodulatory Agents From Plants pp. 283-88

6.Ishikawa H., et al. 2006. J. Nutr. 136(3S):816S-820S.

Gebruik

2 capsules per dag, bij voorkeur tijdens het ontbijt en het middagmaal. Bij gewenst effect kan eventueel overgestapt worden naar 1 capsule per dag.

Samenstelling

Actieve ingrediënten per capsule:

*** 600 mg Gefermenteerde knoflook of Aged Garlic Extract® (Allium sativum) met gemiddeld 600 mcg S-allylcysteïne**

(SAC): gefermenteerde knoflook wordt verkregen door een 20 maand durend rijpingsproces, waarbij de harde, instabiele, irriterende bestanddelen van knoflook omgezet worden in zachte, stabiele en niet irriterende bestanddelen (voorop SAC of S-allylcysteïne) met een diepere, therapeutische inwerking. Van gefermenteerde knoflook bestaan meer dan 600 klinische studies die een gunstige werking aantonen op het vlak van hart- en bloedvaten, weerstand, leverontgifting en bescherming tegen kwaadaardige cellen

*** 100 mg Co-enzym Q10 (Ubiquinone)**: deze eveneens door fermentatie verkregen co-enzym Q10 is een belangrijk antioxidans dat op veel vlakken een bijdrage levert tot de bescherming tegen degeneratieve aandoeningen

Op voorschrift Nee